Mobile 1: +383 (0) 44 31 82 82

Konkurs për punë

25.09.2019 | 17:41
Konkurs për punë

1. Programues (senior) 

Detyrat e programuesit:

·       Analizon, dizajnon dhe zhvillon aplikacione dhe ueb aplikacione shume shtresore

·       Bashkëpunon me ekipin dhe përgatit testet për sistemet e zhvilluara

·       Zhvillon dhe analizon databaza

·       Planifikon projektet me agile/scrum dhe bashkëpunon me ekipin

·       Rishikon kodin dhe implementon standarde profesionale bazuar ne standardet e brendshme dhe ndërkombëtare

·       Sugjeron përmirësime rreth infrastrukturës dhe performances se aplikacioneve te zhvilluara

 

Kualifikimi:

·       Minimum 5 vjet përvojë në zhvillim te aplikacioneve me c#, si dhe, përvojë ne zhvillim te API dhe web shërbimeve.

·       Minimum 3 vjet përvojë ne sistemet relacionale te databazave

·       Njohuri me sistemet e kontrollimit te kodit dhe punës ekipore.

·       Njohuri me sisteme te CMS-ve dhe zhvillim te moduleve për to.

·       Shkathtësi te zgjidhjes se problemeve dhe identifikimin e nevojave te ndryshme

·       Te ketë se paku diplome bachelor ne shkencat kompjuterike ose fusha te ngjashme

 

Paga 1000€ - 1500€ varësisht nga përvoja, rritje të pagës çdo vit varësisht nga performanca.

Kontratë afatgjate dhe privilegje tjera.

 
 

2. Programues (junior) 

Detyrat e programuesit:

·       Analizon, dizajnon dhe zhvillon aplikacione dhe ueb aplikacione shume shtresore

·       Bashkëpunon me ekipin dhe përgatit testet për sistemet e zhvilluara

·       Zhvillon dhe analizon databaza

·       Planifikon projektet me agile/scrum dhe bashkëpunon me ekipin

·       Rishikon kodin dhe implementon standarde profesionale bazuar ne standardet e brendshme dhe ndërkombëtare

·       Sugjeron përmirësime rreth infrastrukturës dhe performances se aplikacioneve te zhvilluara

 

Kualifikimi:

·       Minimum 1 vjet përvojë në zhvillim te aplikacioneve me c#, si dhe, përvojë ne zhvillim te API dhe web shërbimeve.

·       Minimum 1 vjet përvojë në sistemet relacionale të databazave

·       Njohuri me sistemet e kontrollimit te kodit dhe punës ekipore.

·       Njohuri me sisteme te CMS-ve dhe zhvillim te moduleve për to.

·       Shkathtësi te zgjidhjes se problemeve dhe identifikimin e nevojave te ndryshme

·       Te ketë se paku diplome bachelor ne shkencat kompjuterike ose fusha te ngjashme

 

Paga 400€ - 900€ varësisht nga përvoja, rritje të pagës çdo vit varësisht nga performanca.

Kontratë afatgjate dhe privilegje tjera.

 
 

3. Programues (Frontend) 

Detyrat e programuesit:

·       Analizon, dizajnon dhe zhvillon pjesën frontend të faqeve dhe aplikacioneve

·       Planifikon projektet dhe bashkëpunon me ekipin rreth aspektit UI/UX

·       Sugjeron përmirësime rreth procesit të zhvillimit

 

Kualifikimi:

·       Minimum 1 vjet përvojë në frontend

·       Të ketë njohuri në CSS/Javascript

·       Njohuri me sistemet e kontrollimit te kodit dhe punës ekipore.

·       Njohuri me sisteme te CMS-ve dhe zhvillim te moduleve për to.

·       Shkathtësi te zgjidhjes se problemeve dhe identifikimin e nevojave te ndryshme

·       Te ketë se paku diplome bachelor ne shkencat kompjuterike ose fusha te ngjashme

 

Paga 400€ - 600€ varësisht nga përvoja, rritje të pagës çdo vit varësisht nga performanca.

Kontratë afatgjate dhe privilegje tjera.

 

4. Dizajner

Përshkrimi i pozitës

Kandidati do të bëj dizajn të ueb faqeve, logo, dizajne për shtyp, si dhe detyrat tjera të ngjashme të dizajnit.

 

Përvoja dhe njohuritë teknike

·       Aftësi kreative për dizajn

·       Photoshop, Corel Suite

·       Përparësi për ata që njohin HTML dhe CSS

 

Kriteret e përgjithshme:

·       Minimum 2 vjet përvojë

·       Përvoja e punës në dizajn dhe zhvillim të ueb faqeve dhe dizajnit në përgjithësi

·       Qasje kreative ndaj detyrave të punës

·       Aftësi për të bashkëpunuar me njerëz të niveleve të ndryshme

 

Paga 600€ - 1000€ varësisht nga përvoja, rritje të pagës çdo vit varësisht nga performanca.

Kontratë afatgjate dhe privilegje tjera.

 

Konkursi i hapur deri me datën: 13.10.2019

Dërgo CV-në tuaj në info@albasoftgroup.com

Tel: 044318282

 
List of videos
Top