Mobile 1: +383 (0) 44 31 82 82
PunëVende të lira pune
Konkurs: Ekonomist
Konkurs: Ekonomist
16.11.2020 | 14:24
Detyrat dhe përgjegjësitë: Organizon, udhëheq, koordinon dhe mbikëqyrë punët dhe aktivitetet brenda zyrës për çështjet ekonomike, Regjistrimi i faturave për shitje dhe blerje në CRM tonë, Procesimi dhe postimi i faturave në sistemin e kontabilitetit online, Dërgimi i faturave në formë fizike sipas nevojës, Pjesëmarrës në grupin e punës për kompletimin e dokumenteve tenderike, Kontaktimi i klientëve për skadim të shërbimeve dhe të kontratave.
Programues (senior) 5 vende të punës
Programues (senior) 5 vende të punës
27.08.2020 | 17:04
Albasoft është kompani lokale në Prishtinë në fushën e IT-së e përfshirë në projekte të mëdha brenda dhe jashtë vendit mbi 10 milion euro.
Konkurs
Konkurs
25.04.2020 | 22:58
Shpresojmë të jeni ndikuar sa më pak nga Covid-19. Nëse dëshironi karrierë profesionale të sigurt, konkurroni, mos i nënçmoni aftësitë tuaja.
Top