Mobile 1: +383 (0) 44 31 82 82
West Kosovo Business
West Kosovo Business
Grupi që është përgjegjës për bashkëpunimin në mes Italisë dhe Kosovës, kishte nevojë për në ueb aplikacion, me bazë shënimesh për të mbledhur të dhënat e mijëra kompanive nga rajoni i Trentinos dhe
Grupi që është përgjegjës për bashkëpunimin në mes Italisë dhe Kosovës, kishte nevojë për në ueb aplikacion, me bazë shënimesh për të mbledhur të dhënat e mijëra kompanive nga rajoni i Trentinos dhe Kosovës, të mund të krahasohen dhe filtrohen informatat bazuar në shumë kritere. Kërkesat kryesore ishin afati i shkurtër dhe cilësia e projektit.
Ne jemi përzgjedhur për shkak se ne garantuam cilësi, standarde, dhe afatin kohor.
 
Sfida/Qëllimet
- Gjetja e zgjidhjes që mundëson klientit të bashkëpunojë me partnerët nga Kosova dhe Italia.
- Rritjen e produktivitetit.
- Mundësimin e rritjes së shpejtë.
 
Zgjidhja
 
Ne zhvilluam një ueb aplikacion me bazë shënimesh online, duke iu mundësuar kompanive (partnerëve) të shkëmbejnë informata mes vete.
Gjithashtu ne zhvilluam modulin e veçantë që mundëson menaxhimin e lehtë të shënimeve të mbledhura.
Aplikacioni i bazuar në internet gjithashtu mundëson rritjen e shpejtë të aktivitetit
 
Rezultati
 
Tani ata bëjnë biznes në internet bazuar në bazën e shënimeve online. Gjithashtu ata kanë më shumë produktivitet për shkak se aplikacioni është i thjeshtë dhe i bazuar në përdoruesin.
Top