Mobile 1: +383 (0) 44 31 82 82

Konkurs: Ekonomist

16.11.2020 | 14:24
Konkurs: Ekonomist
Pozita: Ekonomist
 
Detyrat dhe përgjegjësitë
- Organizon, udhëheq, koordinon dhe mbikëqyrë punët dhe aktivitetet brenda zyrës për çështjet ekonomike.
- Regjistrimi i faturave për shitje dhe blerje në CRM tonë.
- Procesimi dhe postimi i faturave në sistemin e kontabilitetit online.
- Dërgimi i faturave në formë fizike sipas nevojës.
- Pjesëmarrës në grupin e punës për kompletimin e dokumenteve tenderike.
- Kontaktimi i klientëve për skadim të shërbimeve dhe të kontratave.
 
Kualifikimet
- Kandidati duhet ta ketë të përfunduar fakultetin ekonomik
- Kandidati duhet të ketë përvojë pune në lëminë përkatëse minimalisht 2 vjet
- Të zotëroj aftësi të mira bashkëpunuese në grup
- Njohuri të mira të paketës MS Office
- Njohja e platformave online për CRM dhe kontabilitet (p.sh. QuickBooks) është përparësi
 
Afati për aplikim: 29.11.2020
Dërgo CV-në: info@albasoftgroup.com
List of videos
Top