Mobile 1: +383 (0) 44 31 82 82
JobsOpen job positions
Jobs articleName 3
Jobs articleName 3 It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page
Jobs articleName 2
Jobs articleName 2 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
Jobs articleName 1
Jobs articleName 1 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
Konkurs: Ekonomist
Konkurs: Ekonomist
16.11.2020 | 14:24
Detyrat dhe përgjegjësitë: Organizon, udhëheq, koordinon dhe mbikëqyrë punët dhe aktivitetet brenda zyrës për çështjet ekonomike, Regjistrimi i faturave për shitje dhe blerje në CRM tonë, Procesimi dhe postimi i faturave në sistemin e kontabilitetit online, Dërgimi i faturave në formë fizike sipas nevojës, Pjesëmarrës në grupin e punës për kompletimin e dokumenteve tenderike, Kontaktimi i klientëve për skadim të shërbimeve dhe të kontratave.
Konkurs
Konkurs
25.04.2020 | 23:02
Shpresojmë të jeni ndikuar sa më pak nga Covid-19. Nëse dëshironi karrierë profesionale të sigurt, konkurroni, mos i nënçmoni aftësitë tuaja.
The easiest way a Website design Firm or Web design service
The easiest way a Website design Firm or Web design service
28.05.2014 | 11:10
Hiring a web site design firm for you to redesign your business website can be a big decision. You wish to be sure how the company is a superb fit available for you, and can certainly accommodate the needs you have in a fashion that best suits you.
Top